The Best Remedy

Op 16 april 2016 overleed op 94-jarige leeftijd Sayadaw U Pandita. In februari van dat jaar had de Amerikaanse journalist en performer Alan Clements acht avonden lang gesprekken met hem. In deze gesprekken geeft U Pandita een advies aan zijn landgenoten hoe om te gaan met de broze vrijheid in het land na 50 jaar militaire dictatuur. Wat weinig mensen in het Westen weten, is dat Sayadaw U Pandita de belangrijkste leraar was van Aung San Suu Kyi. De gesprekken zijn in februari 2019 in boekvorm uitgebracht. In december 2016 is in het Amerikaanse tijdschrift Tricycle reeds een eerste korte versie verschenen.

Schrijf in voor de halfjaarlijkse Nieuwsbrief

en ontvang voorjaar 2019 de Nieuwsbrief Guus Went 2019-1.